در حال نمایش 6 نتیجه

کیت سنجش ظرفیت تام آنتی اکسیدانی (TAC)

۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان

کیت سنجش فعالیت آنزیم کاتالاز (CAT)

۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان

کیت سنجش مالون دی آلدهید (MDA)

۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
روش تشخیص: فتومتریک / فلورومتریک پلت فرم های سنجش: میکروپلیت / کووت نوع نمونه: سرم، پلاسما، هموژن های بافتی، لیزات