نمایش دادن همه 2 نتیجه

فیلتر سرسرنگی 0.22um، سلولز استات

۳۵,۰۰۰ تومان
فیلتر سرسرنگی قطر منافذ غشایی 0.22 میکرومتر جنس غشاء سلولز استات (CA) قطر فیلتر: 30 میلی متر تک استریل

فیلتر سرسرنگی 13 میلی متر CA

۳۵,۰۰۰ تومان
فیلتر سرسرنگیقطر منافذ غشا 0.45 و 0.22 میکرومترجنس غشا: کاغذ سلولز استات (CA)قطر فیلتر: 13 میلی متر