نمایش 1–12 از 27 نتیجه

پلیت کشت سلول 12 خانه استریل چسبنده

۶۲,۰۰۰ تومان
پلیت کشت سلول 12 خانه درب دارمناسب سلولهای چسبنده (Surface Trated)بسته بندی تک استریلجنس پلی استایرن، بیرنگ و شفافغیر قابل اتوکلاوبرند SORFA

پلیت کشت سلول 12 خانه استریل چسبنده SPL

تماس بگیرید
پلیت کشت سلول 12 خانه درب دارمناسب سلولهای چسبنده (Surface Trated)تک استریلجنس پلی استایرن، بیرنگ و شفافغیر قابل اتوکلاوبرند SPL کره جنوبی

پلیت کشت سلول 24 خانه استریل چسبنده

۶۲,۰۰۰ تومان
پلیت کشت سلول 24 خانه درب دارمناسب سلولهای چسبنده (Surface Trated)بسته بندی تک استریلجنس پلی استایرن، بیرنگ و شفافغیر قابل اتوکلاوبرند SORFA

پلیت کشت سلول 24 خانه استریل چسبنده Expired

۳۵,۰۰۰ تومان
پلیت کشت سلول 24 خانه تک استریل چسبنده درب دار بدون تاریخ انقضا

پلیت کشت سلول 24 خانه استریل چسبنده SPL

تماس بگیرید
پلیت کشت سلول 24 خانه درب دار24Well Cell Culture Plateمناسب سلولهای چسبنده (Surface Trated)بسته بندی تک استریلجنس پلی استایرن، بیرنگ و شفافغیر قابل اتوکلاوبرند SPL کره جنوبی

پلیت کشت سلول 48 خانه استریل چسبنده

۶۰,۰۰۰ تومان
پلیت کشت سلول 48 خانه درب دارمناسب سلولهای چسبنده (Surface Trated)تک استریلجنس پلی استایرن، بیرنگ و شفافغیر قابل اتوکلاودرب دار

پلیت کشت سلول 48 خانه استریل چسبنده SPL

تماس بگیرید
پلیت کشت سلول 48 خانه درب دار SPLمناسب سلولهای چسبنده (Surface Trated)تک استریلجنس پلی استایرن، بیرنگ و شفافغیر قابل اتوکلاوبرند SPL کره جنوبی

پلیت کشت سلول 6 خانه استریل چسبنده

۶۲,۰۰۰ تومان
پلیت کشت سلول 6 خانه درب دارمناسب سلولهای چسبنده (Surface Trated)تک استریلجنس پلی استایرن، بیرنگ و شفافغیر قابل اتوکلاوبرند SORFA

پلیت کشت سلول 6 خانه استریل چسبنده SPL

۶۹,۷۰۰ تومان
پلیت کشت سلول 6 خانه درب دار SPLمناسب سلولهای چسبنده (Surface Trated)تک استریلجنس پلی استایرن، بیرنگ و شفافغیر قابل اتوکلاوبرند SPL کره جنوبی

پلیت کشت سلول 96 خانه ته صاف استریل چسبنده

۶۲,۰۰۰ تومان
پلیت کشت سلول 96 خانه چسبندهپلیت کشت سلول 96 خانه ته صاف درب دارمناسب سلولهای چسبنده (Surface Trated)بسته بندی تک استریلجنس پلی استایرن، بیرنگ و شفافغیر قابل اتوکلاوبرند SORFA

پلیت کشت سلول 96 خانه ته صاف استریل چسبنده SPL

۶۹,۷۰۰ تومان
پلیت کشت سلول 96 خانه چسبندهپلیت کشت سلول 96 خانه ته صاف درب دارمناسب سلولهای چسبنده (Surface Trated)بسته بندی تک استریلجنس پلی استایرن، بیرنگ و شفافغیر قابل اتوکلاوبرند SPL کره جنوبی