نمایش دادن همه 5 نتیجه

پلیت کشت سلول 96 خانه ته صاف استریل چسبنده

۶۲,۰۰۰ تومان
پلیت کشت سلول 96 خانه چسبندهپلیت کشت سلول 96 خانه ته صاف درب دارمناسب سلولهای چسبنده (Surface Trated)بسته بندی تک استریلجنس پلی استایرن، بیرنگ و شفافغیر قابل اتوکلاوبرند SORFA

پلیت کشت سلول 96 خانه ته صاف استریل چسبنده SPL

۶۹,۷۰۰ تومان
پلیت کشت سلول 96 خانه چسبندهپلیت کشت سلول 96 خانه ته صاف درب دارمناسب سلولهای چسبنده (Surface Trated)بسته بندی تک استریلجنس پلی استایرن، بیرنگ و شفافغیر قابل اتوکلاوبرند SPL کره جنوبی

پلیت کشت سلول 96 خانه ته صاف استریل غیر چسبنده

۶۲,۰۰۰ تومان
پلیت کشت سلول 96 خانه ته صاف درب دارمناسب سلولهای غیر چسبنده (Non Trated)تک استریلجنس پلی استایرن، بیرنگ و شفافغیر قابل اتوکلاو

پلیت کشت سلول 96 خانه ته گرد استریل چسبنده

۶۵,۰۰۰ تومان
پلیت کشت سلول 96 خانه چسبنده ( U شکل)پلیت کشت سلول 96 خانه ته گرد درب دارمناسب سلولهای چسبنده (Surface Trated)بسته بندی تک استریلجنس پلی استایرن، بیرنگ و شفافغیر قابل اتوکلاوبرند NEST