نمایش یک نتیجه

فیلتر سرسرنگی 13 میلی متر CA

۳۵,۰۰۰ تومان
فیلتر سرسرنگیقطر منافذ غشا 0.45 و 0.22 میکرومترجنس غشا: کاغذ سلولز استات (CA)قطر فیلتر: 13 میلی متر