نمایش دادن همه 8 نتیجه

فیلتر سرسرنگی 0.22um، جنس MCE

۳۶,۰۰۰ تومان۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
فیلتر سرسرنگی قطر منافذ غشایی 0.22 میکرومتر جنس غشاء سلولز استر (MCE) قطر فیلتر: 30 میلی متر تک استریل

فیلتر سرسرنگی 0.22um، جنس PES

۳۸,۰۰۰ تومان۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
فیلتر سرسرنگی قطر منافذ غشایی 0.22 میکرومتر جنس غشاء پلی اتر سولفون (PES) قطر فیلتر: 30 میلی متر تک استریل

فیلتر سرسرنگی 0.22um، سلولز استات

۳۵,۰۰۰ تومان
فیلتر سرسرنگی قطر منافذ غشایی 0.22 میکرومتر جنس غشاء سلولز استات (CA) قطر فیلتر: 30 میلی متر تک استریل

فیلتر سرسرنگی 0.45um، جنس MCE

۳۶,۰۰۰ تومان۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
فیلتر سرسرنگی قطر منافذ غشایی 0.45 میکرومتر جنس غشاء سلولز استر (MCE) قطر فیلتر: 30 میلی متر تک استریل

فیلتر سرسرنگی 0.45um، جنس PES

۳۸,۰۰۰ تومان۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
فیلتر سرسرنگی قطر منافذ غشایی 0.45 میکرومتر جنس غشاء پلی اتر سولفون (PES) قطر فیلتر: 30 میلی متر تک استریل

فیلتر سرسرنگی 0.45um، سلولز استات

۳۵,۰۰۰ تومان
فیلتر سرسرنگی قطر منافذ غشایی 0.45 میکرومتر جنس غشاء سلولز استات (CA) قطر فیلتر: 30 میلی متر تک استریل

فیلتر سرسرنگی PVDF استریل 0.22um آبدوست

۳۳,۵۰۰ تومان۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
فیلتر سرسرنگیقطر منافذ غشا 0.22 میکرومترجنس غشا: کاغذ PVDF آبدوستقطر فیلتر: 30 میلی مترتک استریل

فیلتر سرسرنگی PVDF استریل 0.45um آبدوست

۳۸,۰۰۰ تومان۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
فیلتر سرسرنگیقطر منافذ غشا 0.45 میکرومترجنس غشا: کاغذ PVDF آبدوستقطر فیلتر: 30 میلی مترتک استریل