نمایش دادن همه 5 نتیجه

رک سرسمپلر آبی طرح اپندورف

۶۷,۰۰۰ تومان
رک 60 خانه طرح Greiner مخصوص سرسمپلر آبی پایه کوتاه (اپندورفی)قابل اتوکلاو

رک سرسمپلر آبی طرح گیلسون

۶۰,۰۰۰ تومان
رک 60 خانه طرح گیلسون مخصوص سرسمپلر آبی پایه بلند (گیلسونی)قابل اتوکلاو

رک سرسمپلر زرد طرح اپندورف

۶۷,۰۰۰ تومان
رک 96 خانه طرح Greiner مخصوص سرسمپلر زرد پایه کوتاه (اپندورفی)قابل اتوکلاو

رک سرسمپلر زرد طرح گیلسون

۶۰,۰۰۰ تومان
رک 96 خانه طرح گیلسون مخصوص سرسمپلر زرد پایه بلند (گیلسونی)قابل اتوکلاو

رک سرسمپلر کریستالی کوتاه و بلند

۶۷,۰۰۰ تومان
رک 96 خانه مناسب برای سرسمپلر کریستالی پایه کوتاه و پایه بلندقابل اتوکلاو