هودهای شیمیایی فوم نوعی سیستم تهویه هستند که فرد را از در معرض قرار گرفتن مواد شیمیایی و رادیولوژیکال مصون می دارند . هر ماده شیمیایی سمی یا بخار شدنی باید زیر هود استفاده شود تا احتمال استنشاق آنها به حداقل برسد در واقع هودهای فوم به عنوان یک سد فیزیکی میان محل وقوع واکنش و آزمایشگاه عمل می کنند. هودهای معمول یک ساختار جعبه مانند همراه با یک دریچه محافظ متحرک دارند.

جهت افزایش کارایی هودها باید موارد زیر رعایت شود:

  1. باید بطور سالیانه بازدید شوند
  2. اطمینان حاصل شود که مکش هوا توسط هود انجام میشود.
  3. استفاده از محافظ هود جهت به حداکثر رساندن ایمنی
  4. تمام وسایل زیر هود باید حداقل ۱۵ سانتیمتر از لبه هود فاصله داشته باشند همچنین هنگام کار کردن زیر هود نیز این فاصله باید از لبه هود رعایت شود. رعایت این فاصله مانع از جریان هوای مخرب در داخل هود میشود.
  5. پرکلریک اسید نباید زیر هودهای شیمیایی گرم شود مگر اینکه بصورت Perchloric Acid Hood تهیه شده باشد
  6. ضایعات خطرناک نباید زیر هود نگداری شوند
  7. زمانیکه از هود استفاده نمیشود باید درب محافظ آن بسته باشد
  8. زمانیکه مواد شیمیایی زیر هود هستند یا حین کار نباید اپراتور سر خود را زیر هود ببرد

هودهای لامینار

هودهای لامینار با هدایت هوای تمیز به خارج هود باعث حفاظت از نمونه های زیر هود می شوند. این امر مانع از ورود هر نوع آلودگی هوا به نمونه های زیر هود می شود. هنگام کار با نمونه های عفونی یا مواد شیمایی سمی و فرار نباید از هودهای لامینار استفاده شود.

Biological Safety Cabinets (BSC)

انتخاب BSC مناسب برای آزمایشگاه ممکن است دشوار باشد ، ایمنی پرسنل، ایمنی نمونه های مورد بررسی ، هزینه تجهیزات و بازدید سالیانه از جمله مواردی هستند که باید مورد توجه قرار گیرند.

انواع BSC

هودهای کلاس I افراد و محیط زیست را در برابر عوامل خطرساز محافظت می نماید ولی چون در این دسته از هودها هوای فیلتر نشده بر سطح کار داخل هود می وزد حفاظت از محصول را ایجاد نمی کنند. فیلترهای هپا در این هودها باعث میشوند جریان هوای خروجی جهت حفاظت محیط زیست و محیط اطراف از داروهای سیتوتوکسیک پاک شده و آلوده نباشد.

هودهای کلاس II دارای انواع A1 ,A2 , B1 ,B2 هستند. این هودها باعث حفاظت فرد ، محیط کار و محصول میشوند. حفاظت فردی با ایجاد جریان هوا به داخل هود صورت می گیرد . هوای وارد شده بداخل هود به جای گذر از فضای داخل هود از یک سری منافذ در جلوی هود، به طرف پائین هدایت شده (جهت حفاظت از محصول)و از آنجا از طریق کانال پشت هود به بالا برده شده و پس از عبور از فیلتر هپا به داخل هود برگشته و قسمتی دیگر نیز از فیلتر هپای دوم دیگری عبور نموده و از دستگاه خارج می شود.(جهت حفاظت از محیط).

هود کلاس ۲ نوع A1 : این نوع از هودها ۷۰درصد هوا را دوباره پس از عبور از فیلتر هوا به داخل هود برمی گرداند و ۳۰درصد را پس از فیلتر شدن به محیط بیرون (خارج از محیط کار یا به داخل محیط کار ) می فرستد. این هودها برای مواد شیمیایی توکسیک قابل تبخیر و رادیونوکلئوتید قابل تبخیر مناسب نمی باشد

هود کلاس ۲ نوع A2 : در این نوع هودها ۳۰ درصد از هوا پس از فیلتر شدن،از هود خارج گشته (به داخل ساختمان محل کار یا به محیط بیرون ) و ۷۰ درصد (پس از فیلتر شدن ) دوباره به داخل هود برمی گردد.

هود کلاس ۲ نوع B1 : سی درصد هوا پس از فیلتر شدن به داخل هود بازگردانده می شود و ۷۰ درصد آن به بیرون (خارج از ساختمان محیط کار و به جو) منتقل می گردد. این هودها جهت کار با مقادیر بسیار کم مواد شیمیایی خطرناک در سیستم های بیولوژیک طراحی شده اند. این هودها برای مواد شیمیایی قابل تبخیر مناسب نیستند.

هود کلاس ۲ نوع B2 : هیچ گونه هوایی پس از فیلتر شدن دوباره به درون هود بازگردانده نمی شود.و پس فیلتر شدن به جو برمی گردد م. مواد شیمیایی که باعث خراب شدن فیلتر هپا می شوند می توانند کارایی هود را کاهش دهند .

هودهای کلاس III : این هود ها طوری طراحی شده اند که بالاترین سطح محافظت را برای پرسنل، محیط کار و مواد تأمین می کنند.هود کلاس III یک سد فیزیکی کامل بین فرد و مواد داخل هود تأمین می کند.و محفظه جلو آن مانند هود کلاس ۱و ۲ باز نیست .از نوع این هودها در موقع کار با عوامل فوق العاده خطرناک زیستی و در مواردی که ایجاد محدودیت مطلق مورد نیاز است، استفاده می‌گردد. برای مواد شیمیایی سمی قابل تبخیر و مواد رادیونوکئوتید قابل تبخیر مناسب است.

تهیه و تدوین: دکتر رؤیا عطابخشیان (متخصص بیوشیمی بالینی)

Set your categories menu in Header builder -> Mobile -> Mobile menu element -> Show/Hide -> Choose menu
سبد خرید
فروشگاه
0 علاقه مندی
0 محصول سبد خرید
حساب کاربری من